Монтаж на дограма – пвц дограма, алуминиева и дървена дограми

Изборът на дограма може да бъде лесен или сложен, в зависимост какви изисквания имате. Монтажът на новата дограма (врати и прозорци) е също не лесна задача, всъщност си е цял занаят.

Монтажът на дограмата започва още с взимането на размери. Трябва да се предвидят фуги за покриване на линейните разширения/свивания на пвц, алуминиевите или дървените профили. Също така, за да се получи достатъчно място за обръщане с топлоизолация челото пред прозореца, се намаляват габаритите на прозорците (с още 1-2 см от всяка страна). Така се постига по-добро топлоизолиране и прекъсване на термомостовете.

Монтаж на дограма – избор на място върху стената/зида

Монтажът на дограма започва с избор на място за монтиране на дограмата – може да бъде в средата на зида/стената или пък по-изнесен навътре или навън. Всеки от методите си има предимства и недостатъци, но също така зависи и от конкретната ситуация (от индивидуални фактори).

В зависимост от качеството на дограмата, изборът за изнесен навън прозорец (по-близко до външната част на стената/зида) може да се окаже грешка, която да доведе до по-лесно образуване на конденз. Ето защо ако се решите на този вариант, то трябва да имате много добра топлоизолираща дограма и стъклопакети, заедно с външна топлоизолация. Така имате голям шанс да се спасите от конденз и последващ плесен и мухъл. Всъщност точно външната топлоизолация е причината да се изнасят прозорците навън, с цел да остане повече полезно пространство отвътре, а отвън прозореца да е на ръба на стената.

Ако изберете монтаж на дограмата на вътрешния ръб на стената (прозорец изнесен навътре), тогава вероятността за поява на конденз е по-малка. Обикновено хората избират този вариант и по друга причина – за да не се налага да обръщат отвън новия прозорец. Когато се махне стария дървен прозорец от преди 30-50 години, най-лесно е да се сложи новия на неговото място, за да има най-малко дейности по обръщане на прозорци.

Прозорец, поставен в средата на стената е нещо като стандарт – не отивате в никоя крайност и можете да сте спокойни от своя избор. Все пак ако имате други цели – можете да изберете най-подходящи вариант.

Монтаж на дограма – цели

Целите при монтаж на дограма са следните:

  • да не застрашават обществената сигурност (здравето и живота на хората)
  • да се гарантира коректна функционалност на дограмата за дълъг период от време
  • да се използва възможно най-много пространство отвътре (т.е. прозореца се изнася навън, така че отваряемата част вътре да заема по-малка площ и едновременно с това вътрешния перваз да бъде по-широк)
  • да се предотврати риска от поява на конденз, ако съответните рискови фактори са налице (евтина дограма, липса на външна топлоизолация, висока влажност в помещението и др.)
  • други индивидуални цели

За правилното закрепване на дограмата (прозореца или вратата) към стената (в частност зида), трябва да се има предвид линейното разширение на материала. Температурно обусловената промяна по дължина на фугата е около 1.6мм/м за бял ПВЦ профил и 2.4мм/м за цветна PVC дограма. Това означава, че фугата между дограмата и зида трябва да бъде равномерна и с подходяща ширина, т.е. не е добре прозореца да се монтира плътно, ако е с големи размери (напр. около 2 метра).

Монтаж на дограма

Същинският монтаж на дограмата започва с поставянето на прозореца в отвора. Отдолу и отгоре, както и вляво и вдясно трябва да има достатъчно място (фуга) за регулиране и за линейно разширение при температурни изменения.

За да се отведе натоварванвто от собственото тегло на дограмата  в стената/зида, както  и натоварването от сили възникващи от въз-действието на хора (напр. отваряне на крилата, стъпване по касата и др.), на касата трябва да се поставят подложки отдолу. Местата на тези подложки са обикновено местата, където има страници, но при плъзгащи врати е нужно по-често и равномерно подлагане, тъй като вратата се плъзга. Във всеки случай – повече подложки е по-добре.

Закрепването на дограмите към стената единствено чрез пяна или лепило е недопустимо.

След подлагането отдолу, следва закрепване чрез подлагане отгоре, така че страниците да се притиснат отдолу и отгоре и да се заклинят. Важно е да не напъвате прекалено, защото при високи прозорци и особено при врати, има вероятност да се усуче страницата, което ще пречи на равномерното прилепване на крилото (за прозорец) и дори на затварянето и заключването (за врати).

След това укрепване на новия прозорец или врата, следва нивелиране. Нивелирането се прави първо хоризонтално – още с подложките отдолу. След това се прави вертикално нивелиране (в 2 посоки) – първо да се гарантира правоъгълната форма на дограмата (т.е. нивелир поставен вертикално на мястото на стъклопакета), второ вертикално нивелиране (горната и долната част да бъдат отвесни (т.е. нивелир поставен отпред на прозореца).

След тези укрепвания, и след няколко потвърдителни/повторни измервания на нивелацията, касата на този прозорец може да бъде укрепена с пяна. Това се прави в ъглите, на снадките и в средата на дълги вертикални/хоризонтални части от профила, след което се оставя пяната да стегне, за да придържа прозореца.

След стягането на пяната (време, през което обикновено се монтират други прозорци и врати), трябва да се направи допълнително укрепване с дюбели, които ще носят част от натоварванията и ще осигурят дълъг живот на дограмата (ако профила е достатъчно качествен). Дюбелирането се прави с материали, подходящи за стената/зида – напр. с монтажни винтове с дължина над 100мм за тухлени зидове или по друг стабилен начин. Местата, където се дюбелира, най-общо казано са:

  • нагоре – на 15см от ъгъла на всяко отваряемо крило (около 15см от снадката с пантите)
  • странично – на 15см от ъгъла за фикс
  • няколко дюбела странично за високи прозорци и врати (напр. поне 3 дюбела за 2м висока врата)… Разстоянието между дюбелите не бива да възлиза на повече от 70 см.

Тези отстояния за дюбелиране се указват от производителите на дограма и може да се различават във вашия случай. Отстоянието на дюбела от заваръчни шевове, ъгли и неподвижни делители трябва да бъде най-малко 15 см за бели профили и 20 см за цветни профили. Дюбелирането осигурява стабилност и удържа на усуквания на дограмата, което също се носи от стената (зида) и се подпомага от обръщането на прозорците, които прехлупват касата и я застопоряват/укрепват допълнително.

След дюбелирането можете да пристъпите към поставянето на стъклопакети (на мястото на фиксовете) и на крилата. Прави се проверка и реглаж на обкова, като трябва да се има предвид, че след часове, дни или седмици, може да се очаква слягане (особено важи за тежки прозорци) и нуждата от повторно регулиране на обкова, така че насрещниците да не закачат при отваряне/затваряне и да се заключва максимално стабилно/плътно.

Когато всичко е готово, можете да пристъпите към финалното запълване на фугата с пяна и да почакате достатъчно време за да стегне (обикновено 1-4-24 часа е добре да не се отварят крилата, за да може пяната да стегне добре).

Описанията за монтаж на дограма са с чисто практическа насоченост. В интернет можете да намерите ръководство за монтаж на пвц дограма (прозорци и врати) – на български език. В него са приложени подробни описания – теоретични и практически, относно монтажа на пвц дограма.

Монтаж на дограма – евро стандарти

Досега указахме как механично да закрепите новата дограма, но при монтажа може да има допълнителни изисквания. За да се осигури непропускливост на влага, но в същото време да се осигури паро-пропускливост, отвън и отвътре се поставят специални ленти върху фугата, за да я защитят.

Също така, срещат се и варианти за закрепване на дограмата с помощта на планки, които могат да покриват същите позиции на пвц дограмата върху стената, но могат и да позволяват изнасянето на дограмата извън стената (навън) и последващото монтиране на дебела външна топлоизолация, която да се изравни напълно с прозореца! Една от целите на тези монтажи е да се елиминират топлинни (термо) мостове.

Монтаж на вътрешен и външен перваз

Монтаж на вътрешен и външен перваз може да се извърши по няколко начина.

Вътрешният перваз може да се монтира с презастъпване “под прозореца” или плътно “до прозореца”. Може да се използва ПВЦ перваз, който задължително се подпъхва под профила… Или да се използва камък (варовик), гранит, мрамор, плочки или друг вид облицовка, в двата варианта за монтаж – под прозореца или плътно до прозореца.

Външният перваз, по същия начин може да бъде монтиран “под профила на дограмата на прозореца” или “странично на профила”. Второто е неправилно, тъй като позволява на капки вода да преминат в разстоянието между профила и перваза (обикновено това е алуминиев перваз)! Така че един е правилния вариант, но нерядко се среща и другия вариант… Въпреки негативите при странично монтиране на външния перваз, в България и двата метода работят добре и не се наблюдават големи поражения в първите 10-15 години от монтажа на дограмата…

Монтаж на комарници

Монтажът на комарници зависи от вида комарници. Комарниците биват статични, на обикновени панти, на напрегнати панти, ролетни комарници и др. Всеки метод има определен начин на закрепване, но накратко това става с къси винтове в профила на дограмата (пвц, алуминиева или дървена).

Можете да направите сами статичен комарник от дървени летви (или да закупите алуминиев профил), мрежа за мухи/комари и няколко винта (или ъглови сглобки за алуминиеви профили за комарници). Нужно е само да вземете правилно размерите, така че целия отвор на крилото да бъде покрит от комарника и да няма луфтове след закрепването.

Монтаж на щори (хоризонтални, вертикални и др.), корнизи с пердета и др.

След монтажа на дограмата и обръщането на прозорците, можете да помислите за начин за осигуряване на лично пространство, чрез закриване на прозорците. Можете да сложите външни ролетни щори или вътрешни щори (хоризонтални, вертикални и др.), корнизи с пердета и др. Ако ползвате плат, имайте предвид, че не всички платове са плътни… всъщност повечето платове за щори са полупрозрачни, с прозрачност около 50%. За плътен плат цените скачат неколкократно!

Всеки от избраните продукти се монтира според указанията на производителя – на тавана или на стената със съответните планки.

Ще се радваме ако имате какво да допълните, забележите грешки в статията или просто искате да оставите коментар.

Leave a Reply

Your email address will not be published.