Жилищното строителство в България се ускорява през 2017г.

Жилищното строителство в България се ускорява през 2017г. Информацията се базира на броя издадени разрешителни за строеж и броя на започнатите нови сгради, по данни на НСИ (Националния статистически институт). Процентите на увеличение на разрешителните за строеж на жилищни сгради е над 20%, спрямо 2016 година. Увеличението при другите типове сгради също е двуцифрен процент […]