Цени на услуги за ремонт и строителство (ценоразпис) – София

Цени на услуги за ремонт и строителство в София зависят от няколко фактори, но най-вече от следните:

 • местоположение на обекта (или обектите, ако са няколко)
 • качество на работа (трудно е да го оцените предварително, но пък можете да видите изработени от нас обекти)
 • работно време и извънреден труд (ако бързате или обекта позволява работа само нощем, това оскъпява цената)
 • строителни материали
 • други фактори, индивидуални за вас и строителните обекти

Майсторлък-ът не е продукт, който търсиш да купиш по-евтино от произволен магазин! Начинът на работа на един майстор и качеството на извършените дейстия за ремонт и строителство не е идентично с всички останали майстори! Изборът на майстор се базира на реализирани обекти и гаранцията, която се предоставя.

* Цените на услугите за ремонт и строителство в сайта са приблизителни. Оферта ще получите за конкретен обект, с конкретни строителни и ремонтни дейности за вършене и зависят най-вече от общия обем работа и съответно нужното време за работа.

** Заработваме само от нашия труд! Не се начисляват надценки на строителните материали, дори напротив – имаме фирмена отстъпка в различни складове, която предоставяме на клиентите си.

Цени на монтаж на дограма (прозорци и врати)

Цената зависи от размерите на прозореца. Приблизителна цена:

 • за прозорец с размери 2.0м/1.5м – 80лв.
 • за прозорец с размери 3.0м/1.8м – 120лв.
 • за много по-малки прозорци – 30-80лв.

Цени на обръщане на прозорци и врати

Цената за работа е на линеен метър (едностранно) и съответно зависи от размерите на прозорците и вратите.

 • за прозорец с размери до 2.0м/1.5м – до 60лв.
 • за много по-малки прозорци – 20-40лв.
 • за врата с размери 2м/1м – около 40лв едностранно и 80лв двустранно.

Външното обръщане на прозорци и врати е индивидуално, а когато само се налага леко подмазване (около 80%) – до 10-20лв. общо. Ако прозореца е неотваряем и е недостъпна външната част, може да се наложи ползването на алпинисти.

Цената на строителните материали (като количество) зависи от всеки конкретен прозорец/врата и се договаря отделно.

Цени на реглаж (регулиране) на обков на дограма (прозорци и врати)

Цената е на брой или почасово (на започнат час). Реглаж (регулиране) на обков на дограма (прозорци и врати) – 5-20лв./бр. или 40-50лв./час.

Цени на електроуслуги

 

Цени на ВиК (водопровод и канализация) услуги

 

Цени за работа с гипсокартон

 

Цени за работа с тапети – лепене, сваляне, подмяна

 

Цени за боядисване (латекс, лакиране и др.)

 

 Цени на къртене и извозване

 

Цени на почистване (след ремонт)

 

Цени за транспорт до обект

Транспортът на работници и строителни материали до обекта се уточнява предварително и се договаря цена – цена на ден или обща цена за цялата работа.

Обикновено ориентировъчната цена е 1лв./км от София.

Отстъпки за комбиниране на няколко строителни дейности за ремонт

При извършване на комплексна задача, включваща много на брой строителни дейности за ремонт, правим подходяща отстъпка за количество. Заедно с това спестявате от пътните разходи за няколко майстори, когато това може да бъде извършено от един екип.

Капариране

Капарирането е стандартен начин да се заплащат извършените строителни и ремонтни дейности, едновременно с това предпазвайки се от злоупотреби в големи размери, както от страна на възложителя, така и от страна на изпълнителя.

За малки задачи и обекти, обикновено изискваме (почти) цялата сума. За по-големи обекти и задачи, предпочитаме периодични плащания в срокове по договаряне, както е удобно за вас – на няколко дни, седмично или в зависимост от строителните дейности и обема работа.

ВиК ремонти – водопровод и канализация

ВиК ремонти (водопровод и канализация) е строителна услуга, съчетаваща в себе си много и различни дейности. От простото свръзване на водопровода и канализацията, до монтаж на мивка, тоалетна чиния, шкаф за баня и др. дейности в мокрите помещения (баня и кухня).

Вместо да търсите 2, 3 или 4-ри различни майстори – един електро, друг ВиК, трети да лепи плочки, четвърти монтажник на обзавеждането и мебелите, ние можем да направим всички нужни дейности и да предоставим гаранция за извършените дейности. Изпратените екипи на даден обект, могат да извършват голям набор от дейности. Понякога се налага и квалифициран специалист да извърши определена дейност (напр. електро ремонти) – ние се организираме и осигуряваме нужния специалист.

Ако досега не сте ползвали нашите услуги, но при вас възникне авария – ние ще се отзовем за оглед, ще ви предложим варианти и оферта, след което ще извършим ремонт. Разбира се, когато това е спешна авария, добре е да действате експедитивно и да потърсите помощ около вас – от някого, който може да съдейства за предотвратяване на поражения.

ВиК специалист (водопроводчик) се използва за прокарване, подмяна или ремонт на водопроводна или канализационна мрежа в мокри помещения – за ремонт на бани, кухни и др.

Електроинсталация (Електрическа инсталация)

Електроинсталация (електрическа инсталация) е сградна инсталация (вътрешна или външна), осигуряваща захранване с електрически ток и електрическа енергия на определено място, стая, помещение.

Електрическата инсталация се изгражда с електрически проводници. Това са кабели, които могат да бъдат меден (или друг) проводник, който е обвит в изолация (най-често ПВЦ изолация). Съществуват различни видове кабели, които се различават най-вече по изолацията си. Самите проводници са 2 вида – едножични/едножилни и многожични/многожилни. Многожилните представляват много на брой тънки медни (или други) проводници (жила), които придават гъвкавост на кабела. Едножилните проводници са дебела медна (или друга) тел, които са доста твърди при по-големи сечения (при 4мм2 и повече).

Проводниците се пресмятат и проектират по своето сечение. Сечението на проводника определя неговата мощност, която може да пренесе при продължителна работа. При прекалено претоварване, проводника загрява много, прегрява и стопява електрическата изолация. Това е предпоставка за късо съединение и затова не бива да се допуска.

Положените проводници в електрическата инсталация се защитават с автоматични предпазители. Автоматичните предпазители предпазват проводниците от прегряване и стопяване на електро изолацията.

Дву или трипроводна система

В днешно време стандартите указват, че три- проводна система е задължителна за всички нови сгради. Към трипроводната система се слага диференциално токова защита, която едновременно защитава уреда и човека от токов удар. В момента няма по-добра защита.

Голяма част от съществуващите сгради са изпълнени по двупроводна система. Тя осигурява защита от късо съединение, но не защитава човек от токов удар, тъй като не следи откъде преминава тока.

Диференциално (дефектно) токова защита (ДТЗ)

Диференциално (дефектно) токова защита (ДТЗ) е защитен прекъсвач, който прекъсва електрическото захранване при разлика между токовете, протичащи през фазата и нулевия проводник.

Кога може да сработи ДТЗ? Нека вземе един пример за човек, който се докосва до някакъв уред. Ако поради авария, този уред удря ток, то при докосването ще се получи ток през фазата, но вместо този ток да се върне през нулата, той ще премине през човека и към “земя”. В този случай, диференциалнотоковата защита (ДТЗ) ще отчете разлика в токовете, тъй като токът през фазата ще е по-голям от тока през нулата.

Сработването на ДТЗ зависи от заложената стойност за токова разлика. Стандартните ДТЗ защити, защитаващи хората, са със стойност 30mA (при сухи условия), докато пожаробезопасните ДТЗ са със стойност 300mA и те защитават инсталацията от самозапалване вследствие на утечка.

За влажни помещения като баня и кухня, където кожата на човек е мокра, тези 30mA големина на тока са много. За тях има ДТЗ с по-ниска стойност – от порядъка на 10mA сила на тока.

Разклонителни кутии

Разклонителни кутии са местата, където се прави връзка между елементите в една електрическа инсталация. Това е мястото, където магистралния проводник преминава, а се отклонява 3-ти проводник за контакт например.

Връзката в разклонителните кутии се прави по няколко възможни начина, в зависимост от какъв тип кабели са използвани. Един от начините е чрез усукване, друг е с новите клеми WAGO за разклонителни кутии. Някои дори препоръчват запояване след усукването. Въпреки рекламирането на новите клеми и бързината на работа с тях, все още много майстори правят електро инсталацията с усукване на проводниците. Това е доказан метод в годините назад и можем да му се доверим и занапред.

Най-често магистралните проводници се прекъсват във всяка разклонителна кутия. Особено ако инсталацията е двупроводна, трябва да се вместим в изискването за 5 връзки от последното заземено табло.

Как става усукването на жилата на проводниците?

Жилата на проводниците се зачистват най-малко 20мм и се усукват едновременно. За усукването се ползват 2 чифта клещи – с едните държите всички жила до мястото на оголването, а с другите клещи усуквате жилата. Поради голямата контактна повърхност, връзката се получава много добра. Усуканите проводници се изолират с изолирбанд и се натискат да влязат в разклонителната кутия.

Клеми WAGO за разклонителни кутии

Използване на клеми WAGO за разклонителни кутии е съвременен метод, заменящ усукването на жилата. С него се пести много време и се отмята много работа за същото време, в сравнение с метода на усукването. От друга страна, всяка клема струва пари, така че това оскъпява цялата електрическа инсталация.

Конзоли, контакти и ключове

В конзоли се монтират електрически контакти и ел. ключове за лампи и осветление. Контактите и ключовете имат 2 метода за закрепване:

 • директно с винт (ако самия контакт и самата конзола позволяват това)
 • закрепване с разпъващи се пластинки, които се притискат в стените на конзолите и (на теория) не допускат изваждането на контакта. На практика често контактите не успяват да се задържат за конзолата и се изваждат при изваждане на щепсел, затова използваме конзоли с гнезда за винт – за стабилен монтаж.

Екипът ни извършва ремонт на стари и повредени електрически инсталации, когато е нужно се проектира нова инсталация и се подменя (или допълва) старата налична инсталация. Извършваме и ремонт на апартаменти и къщи, както и всички видове ремонтни дейности от домашен майстор.

Електро услуги – електро инженери

Електро услуги – работим с квалифицирани електро инженери на сградни инсталации с над 20-30 години опит. Предлагаме консултиране, проектиране и изработване на електро инсталации на сгради, апартаменти, къщи, бани, кухни и стаи. Изработка на апартаментни електрически табла и електро табла за къщи.

Предлагаме консултация, проектиране и изработка на електро инсталации на апартаменти, къщи, бани или отделни стаи. Правим подмяна на стари инсталации – в стари къщи и жилища, в бани или нови постройки (пристройки).

Дограма – прозорци и врати от ПВЦ, дървена или алуминиева дограма

Дограма – прозорци и врати от ПВЦ, дървена или алуминиева дограма. Консултация за избор на дограма, според целите – напр. звукоизолация, топлоизолация, по-евтин вариант или комбинация от няколко изисквания.

Изборът на дограма е важен, също както важен е и изработката и монтажът на новата дограма (пвц, дървена и алуминиева). Всяко от тези действия може да доведе до влошени резултати – напр. конденз, мухъл и плесен. На първо място естествено е изборът на профил и подходящ стъклопакет. Всъщност стъклопакетът е по-важен, защото заема по-голяма част от прозореца!

След това се избира фабрика за дограма, където произвеждат прозореца или вратата. Важно е да имате отзиви от последните 2-3 години. Ако имате негативни отзиви от приятели, по-добре потърсете друга фабрика, за да не рискувате… Също така е добре да не поръчвате нова дограма (врати или прозорци) в дните около годишните отпуски, защото тогава се насъбират много поръчки и е възможно работата да се претупва. Ако имате време – заложете на сигурно и изчакайте няколко седмици.

Когато новите прозорци или врати са изработени, може да се пристъпи към монтаж на дограма. Важно е да знаете, че след монтажа, е възможно крилата да спаднат и да се наложи пренастройка на механизмите и обкова. Също така би било полезно, ако монтажникът е опитен и едновременно с това е ваш познат. Така ще си осигурите малко повече внимание при монтажа.

При отлично нивелирани прозорци и врати, вие ще можете да се насладите на подобрен комфорт. Екипът ни извършва монтаж на дограма и настройка на обкова на прозорци и врати. Ако можете да си осигурите по-добра цена на дограма, при поръчка без монтаж, ние ще ги монтираме за вас на цена по договаряне, зависеща от размера на прозорците и вратите и броя на отваряемите крила.