Проектиране – подготвяне на документи за основен ремонт, преустройство и промяна на предназначението

Проектиране – подготвяне на документи за основен ремонт, преустройство и промяна на предназначението. Проектираме всеки нужен строителен или декоративен елемент, за да бъде всичко ясно още преди да започнем работа за изпълнението. Консултираме ви за най-добрите строителни и ремонтни практики, и наличните варианти за изпълнение.

Подготвяме всички нужни строителни книжа и документи за законно строителство, ремонт и преустройство, когато такива се изискват по закон. Екипът ни има опит с преустройство на сгради, жилища и къщи, промяна на предназначението и др.

Проектиране на нови къщи – едноетажни, двуетажни, триетажни, със или без таванско помещение и последващото строителство, довършителни работи, ремонт и поддръжка. Проектиране на многофамилни жилищни сгради.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *