Строителни документи - Централ

Изготвяне на строителни документи. Съгласуване на ПУП. Договори с Е-он и ВиК. Акт 2, 2а, 3, заповедна книга, 7, 12, 14, 15 и протоколи по време на строителство. Технически паспорт. Разрешение за строеж. Въвеждане в експлоатация. Безплатна консултация

Контакти:

град: Варна, Варна област

адрес: бул. "Чаталджа" 20, вх.Г, ет.2, ап.71

телефон: 052 / 721018, 088/ 830 68 87 , SkyPe: julkatta

За контакт: Юлиана Трифонова

интернет адрес:Описание:

Изготвяне на съпътстващи документи в строителството на монолитни сгради и временни постройки. Комплектова и оформя строителни документи необходими за узаконяване и въвеждане в експлоатация на сграда.

  • Изготвяне и съгласуване на строителна документация за жилищна, търговска, индустриална или друг вид сграда.
  • Изработка и съгласуване на ПУП (подробен устройствен план).
  • Договори и становища с експлоатационни дружества - Вик, Е-он и др.
  • Окомплектоване на необходимата документация за издаване на разрешение за строеж на къща, кооперация, жилищна сграда, търговси център, индустриални помещения или друг строителен обект.
  • Изготвяне на всички необходими актове и протоколи по време на строителството. Откриване на строителна площадка - Акт 2 (2а), Акт 3, заповедна книга, Акт 7, Акт 12, Акт 14, Акт 15.
  • Изготвяне на технически паспорт на къща, жилищна сграда или друг строителен обект.
  • Окомплектоване на необходимата документация за въвеждане в експлоатация на къща, жилищна, индустриална или друг вид сграда.
  • Услуги в Службата по геодезия, картография и кадастър.
  • Безплатни консултантски услуги относно строителна документация.


Категории:

Проучване, Архитектура, Проектиране / Архитектура

Строителен надзор, Инвестиции / Оценителска дейност

Строителен надзор, Инвестиции / Инвеститорски контрол

Строителен надзор, Инвестиции / Надзор в строителствотоИзпращане на запитване към Строителни документи - Централ

Вашето име (само букви) * Имейл за обратна връзка *
Телефон * Град *
Skype
 
Относно *

Продукти и Услуги от Строителни документи - Централ

Съгласуване на ПУП

Съгласуване на ПУП. Съдействие и оформяве на документи при съгласуване на ПУП. Изработване на ПУП.

Въвеждане в експлоатация

Въвеждане в експлоатация и подготовка на документи за въвеждане в експлоатация.

Актове и протоколи по време на строителство

Съставяне и изготвяне на актове и протоколи по време на строителство. Целия набор от документи за въвеждане на обекта в експлоатация.

Разрешение за строеж

Съдействие, консултации, подготовка и окомплектоване на документи за издаване на разрешение за строеж.

строителни документи

Изготвяне на строителни документи относно издаване разрешение за строеж. Водене на строителна документация по време на строеж. Оформяне на документи за въвеждане на сграда в експлоатация.

строителна документация

Изготвяне и съгласуване на строителна документация.

технически паспорти

Изготвяне на технически паспорт на сграда.

Containex

Тагове и ключови думи:

договори, Е-он, строителство, протоколи, актове, разрешение за строеж, строителни документи, въвеждане в експлоатация, кадастър, ПУП, изработване, съгласуване, ВиК, технически паспорт