Изработка на сайт. Как е изработен този уеб сайт?

В днешно време почти всички стартиращи фирми имат нужда от уеб сайт. Може би прецентът варира в зависимост от бизнеса, но със сигурност за над 90% от бизнесите, един уеб сайт ще донесе ползи – много ползи! Настоящият уеб сайт е изработен от интернет уеб агенция Градивните, а тази уеб услуга се нарича изработка на сайт.

Как е изработен този уеб сайт?

Този уеб сайт е изработен на няколко етапа. На първо място бе проявен интерес от страна на строителна фирма “Строителство 24”, за изработката на нов фирмен уеб сайт.

След кратки консултации, в които бяха изложени краткосрочни и дългосрочни цени на уеб сайта, бе предложено да се направи анализ на конкурентите и пазара. Целта на анализа на пазара (бранша) и конкурентите, е да бъде изяснено какво е нужно да се направи (дейности от страна на фирмата за изработка на сайта и от страна на строителната фирма), за да се постигнат целите на уеб сайта за строителство и ремонт и да се надминат конкурентни строителни фирми, които в момента получават посещения от търсене по ключови фрази и думи.

След като докладът за анализа на конкурентите беше готов, пристъпихме към уточнение на заданието за изработка на сайт. Заданието включва:

  • целите заложени пред уеб сайта
  • структурата на сайта – минимална и разширена, която е нужна за изпълнение на целите
  • (опционално) изготвяне на маркетинг стратегия за популяризация и реклама
  • други изисквания, специфични за всеки отделен проект за изработка на уеб сайт.

По изготвеното задание бяха изпълнени всички дейности за изработка на сайт, попълване на съдържание в уеб сайт и оптимизиране на сайт. За настоящия уеб сайт се използва платформата WordPress (Уърдпрес), която прави цената на уеб сайта достъпна за малки и стартиращи фирми.

Следващата стъпка е анализ на резултатите и корекции в популяризацията и оптимизацията на сайт. Тази уеб услуга се повтаря многократно по време на поддръжка на уеб сайта. Прави се при спешни случаи (когато има драстичен спад в очакваните посещения и записвания) или периодично – на няколко седмици, месеци и т.н. Когато резултатите не са удовлетворяващи или има какво допълнително да се оптимизира, коригира или просто да се наблегне на определена ремонтна/строителна дейност, то това се договаря и се прави.

Така, след няколко седмици, месеци или година-две (различно за всеки сайт и бранш), изготвения уеб сайт започва да постига набелязаните и заложени цели. Достигането на желаните цели обаче не е време за отпускане! Развитието на уеб сайта трябва да продължи, дори да е с по-леки темпове, тъй като конкуренцията не бездейства! Срещу вашия сайт са всички останали ИТ специалисти, които работят за конкурентите. Те правят същите усилия, както вашата интернет уеб агенция.

Мобилна версия на сайт

Мобилна версия на уеб сайт е необходимост в днешно време. Има бизнеси и браншове, в които използването на уеб сайта през мобилни устройства е по-често от посещенията през десктоп компютър или лаптоп! Това означава, че мобилната визия на уеб сайт е от значение за част от потенциалните клиенти, дали това е под или над 50% не е от такова значение.

Изработваме мобилна версия на сайт (мобилна визия; мобилен дизайн на сайт) според целите на всеки уеб сайт. Най-важното съдържание бива представяно по подобаващ начин – с акцент върху него. Маловажното съдържание бива скривано или избутвано назад, за да бъде по-лесно, по-удобно и по-ползотворно работата на потенциален клиент със сайт през мобилен телефон или таблет.