Строителни документи - Цветелина Кузманова

Събиране и изготвяне на документи по време на строителството. Оформяне на строително досие за сгради ново строителство, реконструкции, пристройки, надстройки и узаконяване. Техническо ръководство и цялостно техническо обслужване. Въвеждане в експлоат

Контакти:

град: Варна, Варна област

адрес: адрес не е посочен

телефон: 0889 40 60 29

За контакт: Цветелина Кузманова

интернет адрес:Описание:

Техническо ръководство и цялостно техническо обслужване и оформяне на строителната документация за обекти пета категория, необходима за въвеждане на строежите в експлоатация.

Събиране на всички становища и окончателни договори с експлоатационните предприятия (Е-ОН, ВиК), Удостоверение от Кадастъра, както и всички изпитателни протоколи, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация (РИОКОЗ; Органи за контрол от вид „С” и вид „А”).

Изготвяне на строителното досие на сградата:

 • Акт обр.2,
 • Акт обр.2а,
 • Акт обр.3;
 • Акт обр.4,
 • Акт обр. 5,
 • Акт обр. 6,
 • Актове обр. 7,
 • Акт обр.14,
 • Акт обр.12,
 • Акт обр. 15,
 • Актове обр .17,

Изготвяне на технически паспорт за строежа в задължителен обхват, съгласно Д.В. бр.7 от 2007г. - във връзка с влизане в сила на Наредба № 5 от 28.12.2006г. към ЗУТ за задължителна паспортизация на всички видове строежи – новостроящи се, съществуващи (законно или незаконно построени);

Изготвяне на енергиен паспорт на строежа в задължителен обхват;

Организиране на приемателна комисия, с цел издаване на Удостоверение за регистрация на строежа;

Задълженията на изпълнителя приключват след въвеждане на обекта в експлоатация;

Надзор в проектирането за сгради първа, втора, трета, четвърта и пета категория;

Надозр по време на строителството за сгради от първа, втора, трета, четвърта и пета категория;

 • Техническо ръководство
 • Събиране на всички документи по време на строителството
 • Цялостно техническо обслужване
 • Оформяне на строителна документация
 • Изготвяне на строителното досие на сгради ново строителство
 • Изготвяне на технически паспорти
 • Изготвяне на енергийни паспорти
 • Въвеждане в експлоатация


Категории:

Проучване, Архитектура, Проектиране / Проучване

Проучване, Архитектура, Проектиране / Архитектура

Проучване, Архитектура, Проектиране / Проектиране

Строителен надзор, Инвестиции / Надзор в инвестиционното проектиране

Строителен надзор, Инвестиции / Надзор в строителството

Строителство, Изграждане / Жилищно строителство

Строителство, Изграждане / Друго строителство

Строителни материали / Сглобяеми къщиИзпращане на запитване към Строителни документи - Цветелина Кузманова

Вашето име (само букви) * Имейл за обратна връзка *
Телефон * Град *
Skype
 
Относно *

Продукти и Услуги от Строителни документи - Цветелина Кузманова

строителство документи

Събиране на всички становища и окончателни договори с експлоатационните предприятия /Е-ОН, ВиК/, Удостоверение от Кадастъра, както и всички изпитателни протоколи, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация /РИОКОЗ; Органи за контрол от вид „С”;„А”/

актове в строителството

Изготвяне на строителното досие на сгради ново строителство, пристройки, надстройки, узаконявания, промяна предназначение: Актове обр 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 17, актове обр 14 и 15

технически паспорти

Изготвяне на технически паспорт за строежи в задължителен обхват,съгласно Д.В.бр.7 от 2007г.-във връзка с влизане в сила на Наредба 5 от 28.12.2006г.към ЗУТ за задължителна паспортизация на всички видове строежи.

Съгласуване на проекти и документи

Съгласуване на скици, визи, инвестиционни проекти със експлоатационните дружества и всички необходими институции

Техническо ръководство и цялостно техническо обслужване

Техническо ръководство и цялостно техническо обслужване за обекти пета категория, до въвеждане на обекта в експлоатация - ново строителство, реконструкции, пристройки, надстройки.

Документи за сглобяеми къщи

Изготвяне на цялостната документация от разрашение за строеж до издаване разрешение за ползване на къщата.

Консултация по време на строителството

Консултанси услуги по време на строителството. Консултация относно строеж на жилищни сгради и обществени сгради. Консултация построяването на сглобяеми къщи. Изготвяне на пълен набор от документация. Въвеждане в експлоатация.

Containex

Тагове и ключови думи:

актове, актове в строителството, техническо ръководство, технически паспорти, строителна документация, документи, строително досие, енергийни паспорти, ново строителство, документи ново строителство